• LOT
  • 79
Stock ID CS190626-3
Name 1.5t Forklift
Maker Toyota
Model 4FG15
SN FG18-13777
Spec.
ขนาดความยาวรวม: 2,200 มม. ความกว้างทั้งหมด: 1,120 มม. ความสูงรวม: 2,000 มม
เชื้อเพลิง: น้ำมันเบนซิน
ความสูงยกสูงสุด: 3 ม. น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 1,500 กก
น้ำหนัก (น้ำหนักตัวเอง): 2640 กก
Status สินค้ามาใหม่
Price สอบถาม